Пишете ни

връзка с нас:

office@deamedicals.com

За връзка с нас

Обадете ни се:

+359 889 811112

Допълнителни услуги

 • Съдова хирургия – Консултативен Преглед с доплер; Консултативен Преглед доплер сонография
 • Ендокринология – Консултативен преглед + назначаване на терапия
 • Образна диагностика - Преглед +
 • Ехография на Щитовидна жлеза
 • Ехография на Млечни жлези
 • Ехография на Коремни органи
 • Ехография на Малък таз
 • Ехография на Щитовидна жлеза + Ехография на Млечни жлези
 • Ехография на Щитовидна жлеза + Ехография на Коремни органи
 • Ехография на Коремни органи + Ехография на Малък таз
 • Ехография – 3 зони
 • Ехография – 4 зони
 • Ултразвукова диагностика/неврология – Неврологичен Преглед + Ултразвукова диагностика на нервна с-ма; Диагностика на автономна нервна система
 • Психология – Консултативен преглед + назначаване на подходящ метод за последващо лечение; Индивидуални сесии; Семейна терапия; Лайф коучинг;
 • Психиатър – Консултативен преглед + назначаване на терапия и препоръка за консултации с психолог при необходимост
 • Ревматология - Консултативен преглед + манипулация вътреставна(при препоръка)
 • Рехабилитация и Кинезитерапия - Консултативен преглед + назначаване на терапии

Терапии единичен брой:

 • Електротерапия
 • Ултразвук
 • Вакуум терапия
 • Магнит
 • Лечебен частичен масаж
 • Светлинна терапия
 • ЛКК
Европейски фонд за регионално развитие

Тази интернет страница е разработена с финансовата помощ на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 и Европейски фонд за регионално развитие на ЕС, проект BG16RFOP002-2.024-1019 - "Подобряване на предприемачеството в сферата на специализираната извънболнична помощ", процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 "Насърчаване на предприемачеството".

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност