Пишете ни

връзка с нас:

office@deamedicals.com

За връзка с нас

Обадете ни се:

+359 889 811112

Физиотерапия и рехабилитация

Физикалната медицина е сравнително млада медицинска специалност. Физикалната терапия, позната още като физиотерапия (fysis - природа, therapia - лечение), е комплекс от средства и методики, насочени към профилактиката и лечението на различни заболявания с помощта на естествени (слънце, море, лечебна кал, вода, масаж, движение) и преформирани (електрически ток, ултразвук, лазерни лъчи, магнитно поле) физикални фактори.

Естествените физикални фактори са познати от дълбока древност и стоят в основата на топлолечението, балнеолечението, калолечението, хидротерапията, климатолечението и други базисни за физиотерапията раздели. Преформираните фактори се появяват с развитието на науките физика и електроника и са свързани с използването на апаратура, произвеждаща електрически ток, електромагнитни полета, лъчения, механични вълни и други. На основата на апаратурата за лечение се развиват другите раздели на физиотерапията като електролечение, светлинна терапия, ултразвукова терапия, инхалационна терапия и други.

Физикалната терапия е средство, чиято основна цел е подобряване на увредени функционални активности, движение, изпълнение на ежедневните дейности и професионални задължения след травма, инцидент, заболяване с различна етиология. Физиотерапията е широко застъпена и често използван допълнителен метод на лечение в ортопедията, неврологията, кардиологията,педиатрията,в спортната медицина и спорта като цяло, но също и в подкрепа на женското здраве.

В зависимост от състоянието на пациентите, физиотерапията се прилага най-често за:

  • облекчаване на болката
  • подобряване на подвижността
  • предпазване от развитие на сериозни усложнения при редица заболявания, както и намаляване на необходимостта от хирургично лечение
  • подобряване на състоянието (цялостен здравословен тонус) при хронични заболявания като например диабет, сърдечна недостатъчност, артрит и други
  • възстановяване след раждане
  • обучение за употреба и извършване на ежедневните дейности с допълнителни средства, като например патерици, инвалидна количка и други
Физиотерапия

В Медицински център ДЕА Медикълс на всеки пациент се предлага индивидуална комплексна лечебно- оздравителна програма, включваща съвременни методи за диагностика и лечение и най-съвременните уреди за физиотерапия и рехабилитация. Всяка програма включва:

  1. Високо квалифициран медицински преглед от лекарски екип: физиотерапевт и/или невролог;
  2. Медикаментозно лечение;
  3. Модерна физиотерапия с различни процедури, провеждани от опитен физиотерапевт – рехабилитатор.

Основните раздели на физиотерапията (видове физиотерапевтични процедури), които предлагаме на нашите пациенти включват:

Електротерапия: клон от физикалната медицина, който се занимава с приложението на различните форми на електричеството с цел профилактика, рехабилитация и лечение. Често използвани физиотерапевтични средства са –нискочестотните токове като галванизацията и електрофорезата, диадинамични токове, ТЕНС, терапията със средночестотни /интерферентните/ токове, електростимулациите, магнитотерапията, ултразвуковата терапия, ултрависокочестотните токове, дарсонвализацията и други

Светлинна терапия: занимава се с терапевтичното приложение на видимите, инфрачервените и ултравиолетовите лъчи. Светлинотерапията е позната още като фототерапия, а популярни нейни форми са лазертерапията, терапията с инфрачервени или ултравиолетови лъчи

Кинезитерапия: използва различните форми на движението и двигателната активност за постигане на пълно функционално възстановяване на болния. В основата на това лечение лежат физическите упражненията и масаж във всичките им форми и разновидности

Балнеотерапия: занимава се с терапевтичните и профилактични ефекти от използването на минералните води. Минералните води са един от най-значимите фактори на физикалната терапия и се използват при лечението на множество заболявания, обхващащи всички органи и системи

Европейски фонд за регионално развитие

Тази интернет страница е разработена с финансовата помощ на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 и Европейски фонд за регионално развитие на ЕС, проект BG16RFOP002-2.024-1019 - "Подобряване на предприемачеството в сферата на специализираната извънболнична помощ", процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 "Насърчаване на предприемачеството".

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност