Пишете ни

връзка с нас:

office@deamedicals.com

За връзка с нас

Обадете ни се:

+359 889 811112

Медицински център ДЕА Медикълс разполага с високо квалифицирани кардиолози и съвременна апаратура за прецизна ранна диагностика на заболяванията на сърдечно – съдовата система. Нашият екип предлага съвременен подход, базиран на индивидуално отношение към пациента, комплексни методи на лечение с акцент върху превенцията и здравословният начин на живот (правилно хранене, преодоляване на стреса, достатъчна физическа активност) - основен фактор за намаляване риска от сърдечно-съдовите увреждания.

Какво е специалност Кардиология ?

Кардиологията е наука за сърцето и сърдечно-съдовата система: за неговия строеж, болестите и лечението им и правилна преценка на прогнозата (евентуалния ход на заболяването). Лекарят, който се занимава с въпросите на Кардиологията се нарича Кардиолог.

Кардиологията обхваща диагностиката и лечението на всички заболявания на сърдечно - съдовата система, включващи също: високо кръвно налягане (артериална хипертония), нарушения на сърдечния ритъм, исхемична болест на сърцето (гръдна жаба, стенокардия), сърдечни пороци (придобити клапни пороци и вродени пороци на сърцето), възпалителни заболявания на сърдечния мускул и сърдечните обвивки (миокардити, перикардити, ендокардити), инфаркт на миокарда.

Много важна задача на кардиологията през последните години е намаляването на риска от възникване на сърдечно - съдови заболявания (профилактика, превантивна кардиология). Близо 60 % от смъртността в България се дължи на заблявания на органите на кръвообръщението. Основна причина за това незавидно състояние в страната са:

 • нездравословният начин на живот;
 • липсата на здравна политика за промоция и профилактика с цел предотвратяване на болестите;
 • ниска ефективност на медицинско обслужване, занимаващо се само с лечение на вече развилата се болест и нейните усложнения – предпоставка за големи разходи на средства и ниски здравни резултат;

Ние, специалистите от Медицински Център „ДЕА Медикълс“, препоръчваме на пациентите си да извършват профилактични кардиологични медицински прегледи с цел избягване на риска от заболявания на сърдечно – съдовата система.
Кардиография

Сърдечно - съдовите заболявания претърпяват бързо развитие, поради което е необходим текущ контрол на състоянието, особено при остри коронарни синдроми, хипертонични кризи, възпалителни заболявания на сърцето. Лечението на тези болести изисква висока квалификация и богат клиничен опит на лекуващия лекар. Осигуряването на бърза и точна диагноза, правилно лечение и правилна преценка на прогнозата (евентуалния ход на заболяването) са от критична важност за благоприятното развитие на лечението на всеки пациент. В тази връзка нашият център предлага индивидуален подход и лечебно - оздравителна програма, включваща :

 1. Високо квалифициран медицински преглед от лекарски екип
  • Ехокардиограма
  • Ехокардиография
  • Холтер ЕКГ – при препоръка
  • Холтер RR – при препоръка
 2. Прецизни изследвания
 3. Правилна диагноза
 4. Препоръка на подходящо лечение, в т.ч. за инвазивни, неинвазивни изследвания и оперативно лечение
 5. Препоръка на предпазни лични грижи за избягване на сърдечно - съдови проблеми в бъдещ период.
Европейски фонд за регионално развитие

Тази интернет страница е разработена с финансовата помощ на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 и Европейски фонд за регионално развитие на ЕС, проект BG16RFOP002-2.024-1019 - "Подобряване на предприемачеството в сферата на специализираната извънболнична помощ", процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 "Насърчаване на предприемачеството".

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност